PowerTrip

To je stručno putovanje studenatau svrhu upoznavanja procesa proizvodnje električne energije iz različitih izvora energije. Naglasak POWERTRIP-a je educiranje budućih magistara i prvostupnika elektrotehnike o načinima dobivanja električne energije iz termo i nukleranih izvora energije. Hrvatska je zemlja koja veliki dio svoje energetske potrošnje koja svoje potrebe zadovoljava uvozom energije. Danas su aktualne rasprave o nadoknađivanju tog uvoza. Cilj je upoznati buduće magistre i prvostupnike s prednostima i nedostacima rezličitih rješenja te povećati njihovo znanje na tom području. Želimo povećati međusobnu suradnju između budućih magistara struke i znanstvenika u svrhu razvoja hrvatske energetike i gospodarstva. Svake godine u organizaciji POWERTRIP-a sudjeluju članovi planinarske sekcije, a sudjeluje 70 studenata FER-a.

Dosada se u sklopu projekta posjećene: RHE Velebit, HE Zakučac, HE Peruća, HE Orlovac, NE Krško, TE Plomin, Kontrolni centar HAC - Delnice, Memorijalni centar Nikola Tesla.

Ovim putem se zahvaljujemo svim profesorima fakulteta, te zaposlenicima navedenih mjesta na pomoći i ukazanoj dobroj volji.