Powertrip report

None

25. i 26. listopada posjetili smo tri hidroelektrane (HE Zakučac, HE Orlovac i HE Peruća) te jednu reverzibilnu hidroelektranu: RHE Velebit. Svratili smo i do vjetroelektrane Trtar-Krtolin te Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu. Sve u svemu, bilo je poučno i zabavno.
događanje