VIDEOSLUŠAONICA> MADONNA

Audio-vizualno ukazanje MADONNE u Ksetu.
Ulaz od 20 sati za samo 5/10 čuna.