S: CARTER USM VS PULP

Upad od 20 sati, 5/10 kuna.