DEMONSTRATOR: SMIJEH

Njihov drugi, samostalni koncert u KSETu, nakon 4 godine. U medjuvremenu su snimili materijal u studiju HRTa, pod nadzorom producenta i umjetnièkog direktora Petka Kantardžijeva i  ton-majstora Ene Altiæa. "Traži se smion izdavaè. Dead or alive."
 
Upad: 20 h i 15 kn