Milan Fošner - “Strahovi su skriveni u bocama od piva”

None

Veliki Fošner, nakon briljantnog uspjeha sa "Užasno vam je dobro, zer ne!?" ekskluzivno u Ksetu predstavlja svoju četvrtu knjigu pjesama "Strahovi su skriveni u bocama od piva".

www.inet.hr/~mfosner

događanje