KSET Caffé

Sve znate, jeftina cuga i dobra glazba... Ulaz od 20 sati, 5/10 kuna.