Zahvala sponzorima 40. Brucošijade FER-a

Uhvatili smo malo dah i odmorili se te sada ovim putem želimo predstaviti i zahvaliti svim sponzorima ovogodišnje Brucošijade FER-a koji su nam uvelike olakšali organizaciju ovog pravog studentskog festivala!