[Disco Juventa] Završni događaj

Disco Juventa - Disco mladež! 

Nakon uspješno odrađenih radionica, na završnom događaju ćemo ispratiti polaznike projekta Disco Juventa. Kroz ovih osam radionica, polaznici su imali priliku naučiti koju opremu DJ-evi koriste te kako se njome rukovati, kako odabrati glazbu, kako pripremiti te, u konačnici, kako uspješno izvesti svoj glazbeni miks pred publikom.

Svim polaznicima koji su na projektu redovito sudjelovali i koji su na kraju svoj rad prezentirali pred publikom, uručit ćemo prigodne nagrade te ih pružanjem dodatnih materijala usmjeriti ka daljnjem usavršavanju u vještinama DJ-anja.

Ovaj projekt se realizira uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija te Studentskog centra u Zagrebu. Mišljenja izražena tijekom radionica u ovom programu odražavaju isključivo mišljenja predavača i ne izražavaju nužno stajalište organizatora niti Ministarstva kulture i medija niti Studentskog centra u Zagrebu.

disco juventa