Play@KSET: Burza grešaka

Pojam greška svojom definicijom predstavlja nešto netočno, nedostatno, nešto loše. Ta općeprihvaćena percepcija grešaka zanemaruje njihovu potencijalnu korist i usmjerava se na ono negativno. Burza grešaka uvriježeno shvaćanje dovodi u pitanje i postavlja u drugačiji kontekst negativan stav o greški.

Mi greške i njihove posljedice vidimo kao nešto fluidno, nestalno i na taj način preispitujemo pretpostavku o njihovoj nestvarnosti. Pogrešku shvaćamo kao važan dio ljudskog života, ali ne kao nešto što treba izbjegavati i oko čega treba brinuti, jer možda nam je samo kriva perspektiva.

Greške su još jedan splet okolnosti na kojima se život, predstava, korak, napisana ili izgovorena riječ, misao, događaj i brojne druge stvari odvijaju, a ako ih ne primijetimo, one možda ni ne postoje.

Izvođači: Sven Bahat, Dora Kokolj, Mate Mihaljević, Veno Mušinović i Eni Vesović
Autorica ideje i koncepta: Dora Kokolj
Dramaturgija: Anja Pletikosa
Grafički dizajn: Kristina Mirošević
Produkcija: ekscena
Partneri: Bacaći sjenki, POGON, Art Pullover i KSET

Projekt je realiziran u sklopu programa POGONATOR

Karte se mogu kupiti isključivo na ulazu po cijeni od 10 kuna

Sa sobom je potrebno imati člansku iskaznicu KSET-a. Zelenu iskaznicu nabavite na ulazu (5 kn) ili preko dana na šanku KSET-a (0 kn).

 

predstava