KSET Mega Caffe kul


U subotu 12.12., iznenada,
Ni od kog na fejsu gledan,
Pojavio se usred grada
KSET Caffe jedan.

Vjetar 80-ih ga je njiho,
I on je stao da se žari,
Al uši sviju ljudi bjehu
Uprte u rock'n'roll stvari.

I svak je išo svojim putem:
za pivom, ženama il za plesom,
A on - krvareći ljepotu -
Svojim densom.

I treštalo je sve to više,
Ko da kani trajati do boga;
U 22 sata je počeo.
U 3 ujutro raznio ga.

KSET Caffe Resident DJobriše

plesaonica