μArs - festival drugačije glazbe i videa

None


http://www.kset.org/mars
http://www.kset.org/mars/index.php?id=ncp

No Copy Paste (Hu)

No Copy Paste stvaraju glazbu i video u realnom vremenu, koristeći livecoding, koji naglašava ionako iznimne mogućnosti programskih jezika kako bi utvrdili te manipulirali kompjuterskim procesima. Performans je određen metodom programiranja, a svi glazbeni i vizualni materijali izrađivani su tijekom događaja. Koristeći slične računalne algoritme za generiranje audio i video materijala, izvođači imaju utjecaj na ponašanje oba programa kroz audio ulaz te međusobnu komunikaciju putem mreže. Stalno prikazujući izvorni kod te prikaz ekrana tijekom performansa, potpisuju ljudski element unutar programiranja.

http://ncp.kibu.hu

Nastup će početi oko 21:30, a ulaz je slobodan!


Gabor Papp

Glavno interesno polje Gabora Pappa jest sjecište umjetnosti i tehnologije, nad kojim on istražuje kulturne, društvene, političke te estetske utjecaje softvera. Njegova djela su izložena u Norveškoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Finskoj, Japanu, Italiji i Australiji. Koristeći tehnologiju koju je samostalno razvio, izvodi live nastupe te je tako sudjelovao na Pixelache festivalu u Helskinkiju, u Gothenburg Opera House, na Brighton festivalu, u Budimpešti te još mnogo drugdje. Član je nekoliko open source projekata poput Fluxusa (livecoding) i Animate (animacijski editor u stvarnom vremenu). Zaslužan je za Linux verziju Freeframe cross-platforme (video plugin sistem u stvarnom vremenu). Osnivač je te organizator Dorkbot-Budapest, redovnih predavanja o elektronskoj umjetnosti u Budimpešti. Trenutno radi u the Kitchen Budapest Media Lab gdje razvija novu medijsku instalaciju na granici umjetnosti i tehnologije.

http://www.mndl.hu


Agoston Nagy

Agoston Nagy izrađuje zvuk (tradicionalni i ekspirementalni) te sliku (statičnu te pokretnu) koristeći besplatne i opensource alate. Uvelike izučava interakciju dizajna, eksperimentalne medije, obradu signala no i modeliranje fizike. Stvara dinamičke sustave u svrhu instalacija, izrađuje web stranice, a također gradi i sučelje za audiovizualne live nastupe. Njegova djela su izložena u Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, također i u Kunsthalle u Budimpešti, ... Nastupio je na Sziget festivalu, the Making New Waves fesitvalu, Pixelache festivalu u Helsinkiju, te mnogim drugima. Agonston često drži Pure Data radionice te radionice modeliranja fizike.

http://www.binaura.net/stc

koncert