Izložba fotografija i slušaona

None

Tišina je luksuz

Novinar stoji na pragu fotografovog stana. Fotograf otvara vrata.
Fotograf: „Izvolite naprijed. Raskomotite se.“
Novinar: „Hvala.“
Novinar odloži kaput i sjedne se u fotelju.
Novinar: „Kako biste vi sebe opisali? Čime se bavite?“
Fotograf: „Pitajte moje fotografije…“
Fotograf ode iza zavjese…

Izložba fotografija autora Valtera Vasića.
Otvorenje u 20h.

događanje