Z: BIKE@KSET

Bike družiona. Za sve ljubitelje dvokotača, visokih ili niskih siceva, debelih ili tankih guma, velikih ili malih kotača. Za svakog ponešto, od slušaone do gledaone prezentacije bicikala, pa sve do družione uz šank. Upad od 20 sati, 5 kuna.